Nokia 5228 - Določitev e-poštnih nastavitev

background image

Določitev e-poštnih nastavitev

Izberite Meni > Sporočila in Nabiralnik.
Če želite uporabljati e-pošto, morate imeti v napravi določeno veljavno internetno

dostopno točko (IAP) in pravilne e-poštne nastavitve.
Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od

ponudnika oddaljenega nabiralnika in internetnih storitev.
Če izberete Sporočila > Nabiralnik in še niste ustvarili e-poštnega računa, naprava

to predlaga. Če želite ustvariti e-poštne nastavitve z uporabo čarovnika za

nabiralnik, izberite Začni.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

54

background image

Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime zamenja ime Nabiralnik v glavnem prikazu

menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.