Nokia 5228 - Nalaganje e-poštnih sporočil

background image

Nalaganje e-poštnih sporočil

Izberite Meni > Sporočila in nabiralnik.
Če nimate vzpostavljene povezave, izberite Možnosti > Poveži in vzpostavite

povezavo do oddaljenega nabiralnika.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo

zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
1. Ko imate vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, izberite

Možnosti > Naloži e-pošto > Novo, če želite naložiti vsa nova sporočila,

Izbrano, če želite naložiti samo izbrana sporočila, ali Vse, če želite naložiti vsa

sporočila iz nabiralnika.
Nalaganje sporočil ustavite tako, da izberete Prekliči.

2. Če želite prekiniti povezavo in si e-poštna sporočila ogledati brez povezave,

izberite Možnosti > Prekini.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

55

background image

3. Če želite odpreti e-poštno sporočilo, ga izberite. Če e-poštno sporočilo ni bilo

naloženo, vi pa nimate vzpostavljene povezave, vas naprava vpraša, ali ga želite

naložiti iz nabiralnika.

E-poštne priloge si ogledate tako, da odprete sporočilo in izberete polje za prilogo,

ki ga označuje . Če priloga še ni naložena v napravo;,izberite Možnosti >

Naloži.
Če želite e-poštna sporočila naložiti samodejno, izberite Možnosti > E-poštne

nastavitve > Samodejno nalaganje.
Če napravo nastavite na samodejno nalaganje e-pošte, lahko to pomeni, da bo

prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev.

Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.