Nokia 5228 - Odpiranje nabiralnika

background image

Odpiranje nabiralnika

Izberite Meni > Sporočila in nabiralnik.
Ko odprete nabiralnik, vas naprava vpraša, ali se želite povezati z njim.
Z nabiralnikom se povežete tako, da izberete Da, s čimer boste naložili tudi glave

in vsebino novih e-poštnih sporočil. Kadar si sporočila ogledujete prek povezave,

ste z oddaljenim nabiralnikom povezani prek podatkovne povezave.
Če si želite prej naložena e-poštna sporočila ogledati brez povezave, izberite Ne.
Novo e-poštno sporočilo ustvarite tako, da izberete Možnosti > Ustvari

sporočilo > E-pošta.
Če želite prekiniti podatkovno povezavo z oddaljenim nabiralnikom, ko ste

prijavljeni, izberite Možnosti > Prekini.