Nokia 5228 - Prekinjanje povezave z nabiralnikom

background image

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite Možnosti > Prekini, če želite prekiniti

podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.