Nokia 5228 - Nastavitev e-poštnega računa

background image

Nastavitev e-poštnega računa

Če želite nastaviti e-poštni račun, izberite Meni > Sporočila in Nabiralnik.
Nastavite lahko več e-poštnih računov, npr. osebnega in službenega.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

53

background image

Če želite e-poštni račun nastaviti z domačega zaslona, izberite ustrezni vtičnik.

Druga možnost je, da izberete Meni > Aplikacije > Nast. čarov..