Nokia 5228 - Upravljanje nabiralnikov

background image

Upravljanje nabiralnikov
Izberite Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > E-pošta.
Za izbiro nabiralnika, ki ga želite uporabljati za pošiljanje in prejemanje e-poštnih

sporočil, izberite Nabiralnik v uporabi in nabiralnik.
Nabiralnik in sporočila v njem s svoje naprave odstranite tako, da izberete

Nabiralniki, se dotaknete želenega nabiralnika, če še ni označen, in izberete

Možnosti > Zbriši.
Nov nabiralnik ustvarite tako, da izberete Nabiralniki > Možnosti > Nov

nabiralnik. Ime, s katerim poimenujete nov nabiralnik, zamenja ime Nabiralnik v

glavnem prikazu menija Sporočila. Uporabljate lahko največ šest nabiralnikov.
Izberite Nabiralniki in nabiralnik, če želite spremeniti nastavitve povezave,

uporabniške nastavitve in nastavitve nalaganja ali samodejnega nalaganja.