Nokia 5228 - Nastavitve besedilnih sporočil

background image

Nastavitve besedilnih sporočil

Izberite Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Besedilno sporočilo.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
Centri za sporočila — Oglejte si seznam vseh nastavljenih centrov za besedilna

sporočila.

Uporabljeni center — Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za

dostavo besedilnih sporočil.

Kodiranje znakov — Če želite uporabiti pretvorbo znakov v drug kodirni sistem,

kadar je ta na voljo, izberite Omejena podpora.

Prejemaj poročila — Izberite, ali naj vam omrežje pošilja povratnice za poslana

sporočila (omrežna storitev).

Veljavnost sporočila — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša

poslati sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni

mogoče poslati v času njegove veljavnosti, se odstrani iz centra.

Sporočilo poslano kot — Če želite izvedeti, ali vaš center za sporočila lahko

pretvori besedilna sporočila v te druge formate, se obrnite na ponudnika storitev.

Prednostna povezava — Izberite povezavo, ki jo želite uporabljati.

Odg. prek istega centra — To možnost izberite, če želite, da prejemnik

sporočila pošlje odgovor z uporabo iste številke centra za besedilna sporočila

(omrežna storitev).

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

59