Nokia 5228 - Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

background image

Nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Izberite Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve > Večpredstav.

sporočilo.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
Velikost slike — Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu.

Način ustv. sporočil MMS — Če izberete Z opozorili, vas naprava opozori, kadar

želite poslati sporočilo, ki pri prejemniku morda ni podprto. Če izberete

Omejeno, vam naprava prepreči, da bi poslali sporočilo, ki morda ni podprto. Če

želite vsebino v sporočilo vnesti, ne da bi vas naprava opozorila, izberite Brez

opozoril.

Uporab. dostopna točka — Izberite, katera dostopna točka naj bo uporabljena

kot prednostna povezava.

Nalaganje večpr. sporočil — Izberite, kako želite prejemati sporočila, če je ta

možnost na voljo. Če želite samodejno prejemati sporočil v domačem omrežju,

izberite Samod. v dom. omr.. Zunaj domačega mobilnega omrežja boste prejeli

obvestilo o novem sporočilu, ki ga lahko naložite iz centra za večpredstavnostna

sporočila. Če izberete Vedno samodejno, bo naprava samodejno vzpostavila

paketno podatkovno povezavo, vi pa boste prejeli sporočilo v domačem omrežju

in zunaj njega. Izberite Ročno, če želite ročno naložiti večpredstavnostna

sporočila iz centra za sporočila, ali Izključeno, če želite preprečiti prejemanje

vseh predstavnostnih sporočil. Samodejno nalaganje morda ni podprto za vsa

območja.

Dovoli anonim. sporočila — Zavrnite sporočila anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov — Sprejmite večpredstavnostna oglasna sporočila (omrežna

storitev).

Prejemaj poročila — Prikažite stanje poslanih sporočil v dnevniku (omrežna

storitev).

Prepreči pošilj. poročila — Preprečite napravi pošiljanje povratnic za prejeta

sporočila.

Veljavnost sporočil — Izberite, kako dolgo naj center za sporočila skuša poslati

sporočilo, če prvi poskus ne uspe (omrežna storitev). Če sporočila ni mogoče

poslati v tem času, se zbriše iz centra.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

60

background image

Naprava potrebuje omrežno podporo, da lahko prikaže, ali je bilo poslano sporočilo

prejeto ali prebrano. Ta podatek ni vedno zanesljiv, odvisno od omrežja in drugih

okoliščin.