Nokia 5228 - Pisanje in pošiljanje sporočil

background image

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite Meni > Sporočila.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo

zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti

pravilno nastavljeno povezavo.
Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena

slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko

poslali z uporabo storitve MMS.
Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z

združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki

ga prejme.
Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če

pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v

mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za

pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih

ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V

pošiljanju lahko tako sporočilo zbrišete ali ga premaknete v mapo Osnutki.
Aplikacija Sporočila potrebuje omrežne storitve.
Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila — Izberite Novo

sporočilo.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

51

background image

Pošiljanje zvočnega ali e-poštnega sporočila — Izberite Možnosti > Ustvari

sporočilo in ustrezno možnost.
Izbiranje prejemnikov ali skupin iz imenika — V orodni vrstici izberite .
Ročni vnos številke ali e-poštnega naslova — Tapnite polje Za.
Vnašanje zadeve e-poštnega ali večpredstavnostnega sporočila — Vnesite jo

v polje Zadeva. Če polje Zadeva ni prikazano, izberite Možnosti > Naslovna polja

v sporočil., da zamenjate prikazana polja.
Pisanje sporočila — Tapnite polje za sporočilo.
Dodajanje predmeta sporočilu ali e-pošti — Izberite in ustrezno vrsto

vsebine. Sporočilo se bo morda na podlagi vstavljene vsebine samodejno

spremenilo v večpredstavnostno.
Pošiljanje sporočila ali e-pošte — Izberite

ali pritisnite klicno tipko.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno

sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev

lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere

jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem

sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.