Nokia 5228 - Začetek pomenka

background image

Začetek pomenka

Izberite Meni > Aplikacije > Pomenki.
1. Izberite storitev ali storitve, ki jih želite uporabiti za pomenke, in nato

Nadaljuj.
Vpišete se lahko v več storitev hkrati in v njih pošiljate hitra sporočila. Vpisati se

morate v vsako storitev posebej.

2. V imeniku izberite osebo, s katero želite začeti pomenek.

Hkrati se lahko pogovarjate z več osebami.

Več informacij — Izberite ikono možnosti in ustrezno možnost.

8. Prilagajanje naprave

Napravo lahko prilagodite tako, da spremenite začetni zaslon, tone ali teme.

Prilagajanje videza naprave

Izberite Meni > Nastavitve in Osebno > Teme.
Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje in zgradbo glavnega menija,

uporabite aplikacijo Teme.
Temo, ki se uporablja za vse aplikacije v napravi, zamenjate tako, da izberete

Splošne teme. Preden temo vključite, si jo lahko ogledate tako, da se pomaknete

na njo in počakate nekaj sekund. Temo vključite tako, da izberete Možnosti >

Nastavi. Vključeno temo označuje ikona .
Postavitev elementov v glavnem meniju spremenite tako, da izberete Meni.
Če želite zamenjati videz začetnega zaslona, izberite Tema zač. zasl..
Če želite, da je kot ozadje začetnega zaslona prikazana slika ali zaporedje različnih

slik, izberite Ozadje > Slika ali Zaporedje slik.