Nokia 5228 - Prejemanje sporočil

background image

Prejemanje sporočil

Izberite Meni > Sporočila in Prejeto.
V mapi Prejeto pomeni znak neprebrano besedilno sporočilo, neprebrano

večpredstavnostno sporočilo, neprebrano zvočno sporočilo, znak pa podatke,

ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth.
Ko prejmete sporočilo, se na začetnem zaslonu prikažeta znak in napis 1 novo

sporočilo. Sporočilo odprete tako, da izberete Prikaži. V mapi Prejeto sporočilo

odprete tako, da ga izberete. Na prejeto sporočilo odgovorite tako, da izberete

Možnosti > Odgovori.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

52