Nokia 5228 - Sporočila v celici

background image

Sporočila v celici

Izberite Meni > Sporočila in Možnosti > Sporočila operaterja.
Z omrežno storitvijo Sporočila v celici lahko od svojega ponudnika storitev

prejemate različna sporočila, na primer o vremenskih razmerah ali stanju na cestah.

Seznam tem in njihovih številk lahko dobite pri ponudniku storitev. Ta storitev

morda ne bo na voljo za vsa območja.