Nokia 5228 - Ukazi za storitev

background image

Ukazi za storitev

Izberite Meni > Sporočila in Možnosti > Ukazi za storitev.
Z ukazi za storitev (omrežna storitev) lahko vnašate in svojemu ponudniku storitev

pošiljate zahteve za storitve (imenovane tudi USSD ukazi), na primer ukaze za vklop

omrežnih storitev. Ta storitev morda ne bo na voljo za vsa območja.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

58