Nokia 5228 - Bližnjice

background image

Bližnjice

Med odprtimi aplikacijami preklapljate tako, da pridržite menijsko tipko. Če pustite,

da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja

baterije pa se bo skrajšal.
Povezavo s spletom (omrežna storitev) vzpostavite tako, da v telefonski aplikaciji

pridržite 0.
Do aplikacij, ki so na voljo v predstavnostni vrstici, na primer predvajalnik glasbe in

spletni brskalnik, dostopate tako, da v katerem koli prikazu pritisnete

predstavnostno tipko.
Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.
Telefonski predal (omrežna storitev) pokličete tako, da v telefonski aplikaciji

pridržite 1.
Seznam zadnjih klicanih številk odprete tako, da na domačem zaslonu pritisnete

klicno tipko.
Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite klicno tipko, ko je prikazan domači

zaslon.

Vaša naprava

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

30