Nokia 5228 -  Nastavitve tipala in sukanje zaslona

background image

Nastavitve tipala in sukanje zaslona

Ko vključite tipala v napravi, lahko nadzorujete nekatere funkcije tako, da napravo

obračate.
Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Nastavitve tipala.
Izberite med naslednjim:
Tipala — Vključite tipala.

Nadzor z obračanjem — Izberite Utišanje klicev in Dremež za opozorila, če

želite utišati klice in vključevati dremež opozoril tako, da obrnete napravo z

zaslonom navzdol. Če želite, da se vsebina na zaslonu samodejno zasuka, ko

obrnete napravo v levo ali nazaj v navpični položaj, izberite Samod. zavrti

prikaz. Nekatere aplikacije in funkcije ne podpirajo sukanja vsebine na zaslonu.