Nokia 5228 - Odstranitev pomnilniške kartice

background image

Odstranitev pomnilniške kartice

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava

uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej

shranjeni podatki poškodujejo.
1. Če je naprava vklopljena, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite Odstrani

pomn. kartico, preden odstranite kartico.

2. Ko se prikaže sporočilo Želite odstraniti pomnilniško kartico? Nekatere

aplikacije se bodo zaprle., izberite Da.

3. Ko se prikaže navodilo Odstranite pomnilniško kartico '' in pritisnite 'V

redu', odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

4. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže.
5. Kartico povlecite iz reže. Če je naprava vklopljena, izberite V redu.

4. Klicanje

Zaslon na dotik med klici

Vaša naprava ima bližinsko tipalo. Na dotik občutljivi zaslon se samodejno

onemogoči med klici, ko prislonite napravo na uho, da ne bi nenamerno česa izbrali

in da baterija deluje dalj časa.
Ne prekrivajte bližinskega tipala npr. z zaščitno folijo ali

trakom.

Klici

1. Na začetnem zaslonu izberite Telefon, da odprete aplikacijo za klicanje in

vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Števko odstranite tako, da

izberete

.