Nokia 5228 - Profil Brez povezave

background image

Profil Brez povezave

Profil Brez povezave vam omogoča, da uporabljate napravo brez povezave z

brezžičnim mobilnim omrežjem. Ko je profil Brez povezave vključen, lahko

uporabljate napravo tudi, če v njej ni kartice SIM.
Vklop profila Brez povezave — Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in

izberite Brez povezave.
Ko vključite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrežjem prekine.

Onemogočeni so vsi radiofrekvenčni signali v napravo in iz naprave v mobilno

Vaša naprava

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

29

background image

omrežje. Če poskušate poslati sporočila prek mobilnega omrežja, se le-ta shranijo

v mapo V pošiljanju in bodo poslana pozneje.

Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete

klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna

povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je

programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate

najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava

zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.