Nokia 5228 - Vrstica imenika

background image

Vrstica imenika

Če želite dodati vizitko na začetni zaslon, na njem izberite > Možnosti > Nova

vizitka in sledite navodilom.
Če želite komunicirati z osebo, izberite vizitko in med naslednjimi možnostmi:

Pokličite izbrano osebo.

Osebi pošljite sporočilo. Osvežite spletne vire.

Vaša naprava

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

28

background image

Če si želite ogledati pretekle komunikacijske dogodke z osebo, izberite vizitko. Če

si želite ogledati podrobnosti komunikacijskega dogodka, izberite dogodek.
Prikaz zaprete tako, da izberete Možnosti > Izhod.