Nokia 5228 - Zaklepanje na daljavo

background image

Zaklepanje na daljavo

Nepooblaščeno uporabo svoje naprave lahko preprečite tako, da z besedilnim

sporočilom zaklenete napravo in pomnilniško kartico. Določite besedilo sporočila,

sporočilo pošljite napravi in jo tako zaklenite. Če želite napravo odkleniti,

potrebujete kodo za zaklepanje.
Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti vsebino besedilnega sporočila,

ki bo uporabljeno, izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. >

Vaša naprava

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

31

background image

Varn. nastavitve > Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo >

Omogočeno. Dotaknite se polja za vnos besedilnega sporočila, ga vnesite (od 5 do

20 znakov), izberite in preglejte sporočilo. Vnesite kodo za zaklepanje.