Nokia 5228 - Varnost

background image

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali

protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE
Ne vklapljajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana

ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.
PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte

vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate

predvsem na varnost na cesti.
INTERFERENCA
Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo

delovanje.
IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE
Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske

opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.
STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE
Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte

nezdružljivih izdelkov.
NEPREPUSTNOST ZA VODO
Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

7