Nokia 5228 - O vaši napravi

background image

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih GSM/

EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri

ponudniku storitev.
Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko

izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate

sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate

datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz

zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z

oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™.

Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo

napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.
V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani

tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso

nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne

priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli

njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba

brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.
Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in

zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih

pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik,

glasbe in drugih vsebin.
Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v

napravi.
Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna

navodila v priročniku zanjo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.
Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.
Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Varnost

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

8