Nokia 5228 - Nastavitve Video centra

background image

Nastavitve Video centra

V glavnem prikazu Video centra izberite Možnosti > Nastavitve in med

naslednjim:
Izbira video storitve — Izberite video storitve, ki naj bodo prikazane v Video

centru. Lahko tudi dodate, odstranite, uredite in pogledate podrobnosti o video

storitvi. Vnaprej nameščenih video storitev ni mogoče urejati.

Nastavitve povezave — Če želite določiti omrežni cilj, ki se uporablja za

omrežno povezavo, izberite Omrežna povezava. Če bi radi ročno izbrali

povezavo vsakič, ko Video center odpre omrežno povezavo, izberite Vedno

vprašaj.
Povezavo GPRS vključite ali izključite tako, da izberete Potrdi uporabo GPRS.
Gostovanje vključite ali izključite tako, da izberete Potrdi gostovanje.

Starševski nadzor — Nastavite starostno omejitev za video posnetke.

Zahtevano geslo je enako kodi za zaklepanje naprave. Koda za zaklepanje je

tovarniško nastavljena na 12345. V storitvah videa na zahtevo so video posnetki,

katerih starostna omejitev je enaka ali večja od nastavljene, skriti.

Izbrani pomnilnik — Izberite, ali se naloženi videi shranjujejo v pomnilnik

naprave ali na združljivo pomnilniško kartico.

Video center Nokia

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

82

background image

Sličice — Izberite, ali se naložijo in prikažejo sličice v video virih.

13. Internet

O spletnem brskalniku

Izberite Meni > Internet > Splet.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim

brskalnikom v napravi si lahko ogledate spletne strani v internetu.
Če želite brskati po spletu, morate imeti v napravi konfigurirano internetno

dostopno točko in biti povezani z omrežjem.

Brskanje po spletu

Izberite Meni > Internet > Splet.
Obisk spletnega mesta — Izberite vrstico za vnos spletnega naslova, vnesite

spletni naslov in izberite .

Nasvet: Če želite iskati v internetu, izberite vrstico za vnos spletnega naslova,

vnesite iskalno besedo ter izberite povezavo pod vrstico za vnos spletnega

naslova.

Povečevanje in pomanjševanje — Dvakrat tapnite zaslon.
Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali

ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite

začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o

storitvah, do katerih dostopate.
Praznjenje začasnega pomnilnika — Izberite > > Zasebnost > Počisti

podat. o zasebn. > Začasni pomnilnik.