Nokia 5228 - Video viri

background image

Video viri

Izberite Meni > Aplikacije > Video center.
Vsebina nameščenih video storitev se distribuira z uporabo virov RSS. Če želite

prikazati in upravljati vire, izberite Video viri.
Izberite Možnosti in nato izberite med temi možnostmi:
Naročnine na vire — Preverite trenutno naročene vire.

Podrobnosti vira — Prikažite informacije o video posnetku.

Dodaj vir — Naročite se na nove vire. Izberite Prek Video imenika, če želite vir

poiskati med storitvami v video imeniku.

Osveži vire — Osvežite vsebino virov.

Upravljaj račun — Če so na voljo, upravljajte možnosti računa za posamezen

vir.

Če želite prikazati video posnetke, ki so na voljo v viru, na seznamu izberite vir.