Nokia 5228 - Vsebina

background image

Vsebina

Varnost.....................................7

O vaši napravi.........................................8

Omrežne storitve....................................9

1. Iskanje pomoči...................10

Pomoč v napravi..................................10

Podpora................................................10

Posodobitev programske opreme z

računalnikom.......................................11

Nastavitve.............................................11

Kode za dostop.....................................11

Podaljšanje časa delovanja baterije. .12

Sprostitev pomnilnika.........................13

2. Hitri začetek........................13

Vstavljanje kartice SIM.........................13

Vstavljanje baterije..............................15

Vstavljanje pomnilniške kartice.........16

Polnjenje baterije................................17

Tipke in deli..........................................19

Vklop naprave......................................21

Zaklepanje tipk in za dotik

občutljivega zaslona............................21

Začetni zaslon.......................................21

Dostop do menija.................................22

Dejanja na zaslonu na dotik...............23

Predstavnostna tipka..........................25

Zamenjava tona zvonjenja..................25

Podpora Nokia......................................26

3. Vaša naprava......................26

Namestitev telefona............................26

Kopiranje imenika ali slik iz vaše

stare naprave.......................................27

Znaki na zaslonu..................................27

Vrstica imenika.....................................28

Predeli z antenami...............................29

Profil Brez povezave............................29

Bližnjice.................................................30

Nadzor glasnosti in zvočnika..............31

Nastavitve tipala in sukanje zaslona. 31

Zaklepanje na daljavo..........................31

Slušalke.................................................32

Pritrditev paščka za zapestje..............33

Odstranjevanje kartice SIM.................33

Odstranitev pomnilniške kartice........34

4. Klicanje...............................34

Zaslon na dotik med klici....................34

Klici .......................................................34

Med klicem............................................35

Glasovni predal ....................................36

Sprejem ali zavrnitev klica..................36

Vzpostavljanje konferenčnega klica. .36

Hitro klicanje telefonske številke.......37

Čakajoči klic..........................................38

Glasovno klicanje.................................38

Dnevnik ................................................39

5. Pisanje besedila..................41

Virtualna tipkovnica............................41

Rokopis.................................................42

background image

Vnos besedila z virtualno

tipkovnico.............................................43

Nastavitve vnosa z dotikom...............46

6. Imenik................................46

Shranjevanje in urejanje imen in

številk....................................................46

Orodna vrstica imenika.......................47

Delo z imeni in številkami...................47

Privzete številke in naslovi.................48

Toni zvonjenja, slike in besedilo za

vizitke....................................................48

Kopiranje vizitk....................................48

Storitve kartice SIM..............................49

7. Sporočila.............................50

Glavni prikaz menija Sporočila...........50

Pisanje in pošiljanje sporočil..............51

Prejeta sporočila..................................52

Nastavitev e-poštnega računa............53

Storitev e-pošte....................................54

Nabiralnik.............................................54

Mail for Exchange.................................57

Pregledovanje sporočil na kartici

SIM.........................................................58

Sporočila v celici...................................58

Ukazi za storitev...................................58

Nastavitve sporočil..............................59

Pomenki................................................61

8. Prilagajanje naprave..........62

Prilagajanje videza naprave...............62

Profili.....................................................63

9. Glasba.................................63

Predvajalnik glasbe ............................63

Glasba Ovi.............................................67

Nokia Podcasting.................................68

Radio.....................................................70

10. Kamera.............................71

Vklop kamere.......................................71

Zajem slike............................................71

Snemanje video posnetkov.................75

11. Galerija .............................77

Pregledovanje in razvrščanje

datotek..................................................77

Gledanje slik in videoposnetkov.........77

Razvrščanje slik in videov...................78

12. Video center Nokia...........79

Gledanje in nalaganje video

posnetkov.............................................79

Video viri...............................................81

Moji videi..............................................81

Prenos video posnetkov iz

računalnika...........................................82

Nastavitve Video centra......................82

13. Internet.............................83

O spletnem brskalniku.........................83

Brskanje po spletu...............................83

Dodajanje zaznamka...........................84

Naročanje na spletni vir......................84

14. Povezovanje.....................84

Vsebina

background image

Podatkovne povezave in dostopne

točke......................................................85

Omrežne nastavitve.............................85

Dostopne točke....................................85

Aktivne podatkovne povezave...........88

Sinhronizacija.......................................88

Povezovanje z uporabo tehnologije

Bluetooth..............................................89

USB.........................................................94

Povezave z računalnikom...................94

Skrbniške nastavitve............................95

15. Iskanje..............................95

O aplikaciji Iskanje...............................95

Začetek iskanja.....................................95

16. O Trgovini Ovi...................96
17. Druge aplikacije................96

Ura ........................................................96

Koledar..................................................98

Upravitelj datotek................................98

Upravitelj aplikacij.............................100

RealPlayer ..........................................103

Snemalnik...........................................104

Pisanje beležk....................................105

Računanje...........................................105

Pretvornik...........................................105

Slovar..................................................105

18. Nastavitve ......................106

Nastavitve telefona...........................106

Klicne nastavitve................................113

19. Odpravljanje težav..........115
20. Zaščita okolja..................118

Varčevanje z energijo........................118

Recikliranje.........................................118

Informacije o izdelku in

varnostne informacije..........119
Kazalo...................................128

Vsebina