Nokia 5228 - Recikliranje

background image

informacije

Dodatna oprema

Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih

je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst

lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.
O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim

prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in

potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte

baterijo BL-5J. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za

to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8E. Natančna

oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča

označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.
Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle

izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega,

baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s

to napravo odobrila družba Nokia.
Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali

priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.