Nokia 5228 - Omvandlare

background image

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.
Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan

förekomma.
Välj Meny > Program > Kontor > Omvandlare.