Nokia 5228 - Om Programhanteraren

background image

Om Programhanteraren

Välj Meny > Inställningar och Progr.hanterare.
Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns

installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort

program och definiera programinställningar.
Det går att installera följande typer av program och programvara på din enhet:
● JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
● Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet

Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx

● Widgets i formatet WGZ
Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Andra program

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

98