Nokia 5228 - Kopplingspunkter för paketdata

background image

Kopplingspunkter för paketdata

Välj Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. >

Kopplingspunkt, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av

kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med

.

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.
Välj bland följande:
Kopplingspunktens namn — Du får kopplingspunktens namn från

tjänstleverantören.

Användarnamn — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en

dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Efterfråga lösenord — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in

på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du Ja.

Lösenord — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning,

vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Verifiering — Välj Säker om ditt lösenord alltid ska skickas krypterat eller

Normal om lösenordet ska skickas krypterat när så är möjligt.

Startsida — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en

webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Använd kopplingspunkt — Välj Efter bekräftelse om du vill att enheten ska

fråga efter bekräftelse innan anslutning till den här kopplingspunkten skapas

eller Automatiskt om du vill att enheten ska ansluta till målet automatiskt med

den här kopplingspunkten.

Välj Val > Avancerade inställningar och något av följande alternativ:
Nätverkstyp — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och

från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.

Anslutbarhet

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

86

background image

IP-adress till telefon (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.

DNS-adresser — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern

om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa

adresser.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange portnummer till proxyservern.