Nokia 5228 - Säkerhetsmodul

background image

Säkerhetsmodul
Välj Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering >

Säkerhetsinst. > Säkerhetsmodul.
Om du vill visa eller redigera en säkerhetsmodul (om det finns någon) väljer du den

från listan.
Om du vill visa information om en säkerhetsmodul väljer du Val >

Säkerhetsinformation.