Nokia 5228 - Tillbehörsinställningar

background image

Tillbehörsinställningar

Välj Meny > Inställningar och Telefon > Tillbehör.
Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.
Välj ett tillbehör och bland följande:

Inställningar

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

106

background image

Standardprofil — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter

ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.

Automatiskt svar — Välj om du vill ställa in enheten på att svara på

inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om ringsignalen är inställd

Ett pip eller Ljudlös är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.
De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.