Nokia 5228 - Kontroller och indikatorer för stillbilder

background image

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

70

background image

1 — Lägesindikator
2 — Zoomreglage. Klicka på skärmen för att aktivera eller inaktivera zoomreglaget.
3 — Bildikon
4 — Fotograferingsinställningar
5 — Indikator för batterinivå
6 — Bildupplösningsindikator
7 — Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella

inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)
8 — Minne som används. Beroende på enhetens inställning finns följande alternativ:

enhetsminne ( ) eller minneskort (

).

9 — Scenlägen