Nokia 5228 - Medieknapp

background image

Medieknapp

Om du vill öppna program som musikspelaren eller

webbläsaren öppnar du mediefältet med hjälp av

medieknappen ( ) och väljer sedan program.