Nokia 5228 - Sätta i batteriet

background image

Sätta i batteriet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.
1. Lossa telefonens bakstycke.
2. Sätt i batteriet.

Komma igång

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

15

background image

3. Du sätter tillbaka luckan genom att först rikta in de övre

hakarna mot sina hål och sedan trycka på luckan tills

den låses på plats.