Nokia 5228 - Öppna e-postkontot

background image

Öppna e-postkontot

Välj Meny > Medd. och ett e-postkonto.
När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Meddelanden

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

54

background image

Om du vill ansluta till ditt e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller

meddelanden väljer du Ja. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett

fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.
Om du vill visa tidigare hämtade e-postmeddelanden offline väljer du Nej.
Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande väljer du Val > Skapa meddelande >

E-post.
När du är online kopplar du från anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot

genom att välja Val > Frånkoppla