Nokia 5228 - Inopererade medicinska enheter

background image

Inopererade medicinska enheter
Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3

centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som

t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för

att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den

här typen av apparater bör tänka på följande:
● alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum)

från den medicinska enheten

● Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
● hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
● stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå

störningar

● följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten
Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när

man har en inopererad medicinsk apparat.