Nokia 5228 - Inmatningsinställningar

background image

Inmatningsinställningar

Välj Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion.
Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:
Handskriftsträning — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna

enheten så att den känner igen din handstil bättre. Detta alternativ är inte

tillgängligt för alla språk.

Skrivspråk — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du

skriver och hur det virtuella tangentbordet ser ut.

Skrivhastighet — Välj skrivhastighet.

Hjälplinje — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du

enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du

skriver.

Bredd på penna — Välj bredd på pennan för text som du skriver med pekdonet.

Skrivfärg — Välj färgen på texten du skriver med pennan.

Adaptiv sökning — Aktivera adaptiv sökning.

Pekskärmskalibrering — Kalibrera pekskärmen.

Skriva text

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

45

background image

6. Kontakter

Du kan spara och uppdatera dina kontakters kontaktinformation, t.ex.

telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser. Du kan lägga till en personlig

ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så