Nokia 5228 - Virtuell knappsats

background image

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (Alfanumerisk knappsats) kan du skriva bokstäver

på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

1 — Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (Alfanumerisk knappsats).
2 — Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för

pekfunktionen, för t.ex. kommandot Aktiv. intelligent ordbok och Skrivspråk.

Välj Infoga emotikon för att lägga till en uttryckssymbol.

Skriva text

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

43

background image

3 — Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om

textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla

mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.
4 — Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod.

När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på

öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera beroende på om

automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.
5 — Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.
6 — Backsteg
7 — Nummer
8 — Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.
9 — Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar

textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och

sifferläge.