Nokia 5228 - Nokia 5228 Kullanım Kılavuzu

background image

Nokia 5228 Kullanım Kılavuzu

Baskı 6.0

background image

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION, bu RM-625 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve

diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde

bulabilirsiniz.
© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.
Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care ve Ovi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari

markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri,

kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.
Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde

yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim

politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın

değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and

Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren

bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari

olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak

kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım

amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den

edinilebilir. Bkz. http://www.mpegla.com.
UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA,

MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA

ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU

TUTULAMAZ.
İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER

DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL

OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA

background image

İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BIR

ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI

TUTAR.
Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde

yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve

sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri,

zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil

seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat

yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik

yapılamaz.
FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken).

FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir.

Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15’e uygundur. Aşağıdaki iki şarta

bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde

çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından

özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini

geçersiz kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900,

Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma
Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen

içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.
Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız

üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve

Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi

seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.
/Baskı 6.0 TR