Nokia 5228 - Kısa mesaj ayarları

background image

Kısa mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve Seçenekler > Ayarlar > Kısa mesaj

seçeneğini belirleyin.
Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:
Mesaj merkezleri — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi

görüntülenir.

Kull. mesaj merkezi — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi

seçilir.

Karakter kodlaması — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine

karakter dönüştürmeyi kullanmak için İndirgenmiş destek seçeneğini

belirleyin.

Rapor al — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip

istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Mesajın geçerliliği — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj

merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin

(şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj

merkezinden silinir.

Mesaj gönderme biçimi — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere

dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.

Tercih edilen bağlantı — Kullanılacak bağlantıyı seçin.

Aynı merkezle cevapla — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin

numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke

servisi).

Mesajlar

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

60