Nokia 5228 - Установки відеоцентра

background image

Установки відеоцентра

У головному вікні відеоцентра виберіть Опції > Установки, а потім виберіть

із нижченаведеного:
Вибір відеослужби — Виберіть послуги відео, які потрібно відображати у

відеоцентрі. Також можна додавати, видаляти, редагувати та переглядати

дані про послугу відео. Попередньо встановлені послуги відео змінити

неможливо.

Установки з'єднання — Щоб вибрати мережу призначення, яка

використовуватиметься для мережного з'єднання, виберіть Мережеве

з'єднання. Щоб вручну вибирати з'єднання щоразу, коли відеоцентр

встановлюватиме мережне з'єднання, виберіть Завжди запитувати.
Щоб встановити або розірвати з'єднання GPRS, виберіть Підтв. використ.

GPRS.
Щоб увімкнути або вимкнути роумінг, виберіть Підтвердити роумінг.

Батьківський контроль — Встановлення вікового обмеження для відео.

Необхідний для цього пароль співпадає із кодом блокування пристрою.

Стандартно встановлено код блокування 12345. У послугах відео на

замовлення приховуються відеокліпи, які мають те саме або вище вікове

обмеження, ніж встановлене.

Першочергова пам'ять — Виберіть місце збереження завантажених

відеокліпів: у пам’яті пристрою або на сумісній картці пам’яті.

Відеоцентр Nokia

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

88

background image

Ескізи — Виберіть, чи потрібно завантажувати та відображати мініатюри у

каналах відео.

13. Інтернет

Про веб-браузер

Виберіть Меню > Інтернет > Інтернет.

Стежте за новинами та відвідуйте улюблені веб-сайти. Використовуйте веб-

браузер пристрою, щоб переглядати сторінки в Інтернеті.
Щоб переглядати веб-сторінки, у пристрої повинна бути настроєна точка

доступу до Інтернету й установлено з’єднання з мережею.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть Меню > Інтернет > Інтернет.
Перехід до веб-сайту — Виберіть адресний рядок, введіть веб-адресу та

виберіть .

Порада: Для пошуку в Інтернеті виберіть адресний рядок, введіть слово

для пошуку та виберіть посилання нижче адресного рядку.

Збільшення або зменшення масштабу — Двічі торкніться екрана.
Кеш — це ділянка пам’яті, яка використовується для тимчасового зберігання

даних. Очищайте кеш щоразу після того, як отримували доступ або намагалися

отримати доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля.

Така інформація або служба зберігається в пам’яті кеш.
Очищення кеш-пам’яті — Виберіть > > Безпека > Видал. приватні

дані > Кеш.