Nokia 5228 - Відповідь на дзвінок або його відхилення

background image

Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.
Щоб вимкнути тон вхідного дзвінка, виберіть .
Щоб відповісти на дзвінок, коли сенсорний екран заблоковано, черкніть на

екрані Провести для відп. зліва направо.
Текстове повідомлення можна надіслати, не відхиляючи дзвінок,

проінформувавши абонента, що ви не можете прийняти дзвінок. Щоб

надіслати відповідь на повідомлення, виберіть Надіс. пов., відредагуйте текст

повідомлення та натисніть клавішу дзвінка.
Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Якщо в установках телефону активовано функцію Переадрес. дзв. >

Голосові дзвінки > Якщо зайнято для переадресації дзвінків, дзвінок також

переадресовуватиметься у випадку відхилення вхідного дзвінка.
Щоб розблокувати сенсорний екран, черкніть на екрані Провести для розбл.

справа наліво, а потім прийміть дзвінок або відхиліть його.
Щоб активувати опцію текстового повідомлення і створити повідомлення зі

стандартною відповіддю, виберіть Меню > Установки та Телефонування >

Дзвінок > Відхил. дзв. з повідомл. і Текст повідомлення.

Здійснення дзвінків

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

37