Nokia 5228 - Установки мережі

background image

Установки мережі

Виберіть Меню > Установки та Зв'язок > Мережа.
Виберіть із наведеного нижче:
Вибір оператора — Виберіть Автоматично, щоб запрограмувати пристрій

на самостійний пошук та вибір однієї з наявних мереж, або Вручну, щоб

вибрати мережу вручну в списку мереж. Якщо втрачено зв’язок з вибраною

вручну стільниковою мережею, пристрій подаватиме сигнали про помилку

і попросить вибрати мережу знову. Оператор вибраної мережі повинен мати

угоду про роумінг з оператором домашньої мережі.

Показув. інф. по стільн. — Установіть пристрій на визначення, коли

потрібно використовувати стільникову мережу, що базується на

мікростільниковій технології мережі (MCN), та коли потрібно вмикати

прийом інформації по стільнику.

З'єднання

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

91