Nokia 5228 - Отримання повідомлень

background image

Отримання повідомлень

Виберіть Меню > Повідомл. та Вхідні.
У папці "Вхідні" позначає непрочитане текстове повідомлення, -

непрочитане мультимедійне повідомлення, - непрослухане звукове

повідомлення, а - дані, отримані через з’єднання Bluetooth.
Під час отримання повідомлення на стартовому екрані відображається та 1

нове повідомл.. Щоб відкрити повідомлення, виберіть Показати Щоб

відкрити повідомлення у папці "Вхідні", виберіть це повідомлення. Щоб

відповісти на отримане повідомлення, виберіть Опції > Відповісти.